Bảng giá dịch vụ SubiWeb

Thông tin chi tiết tính năng, tài nguyên theo các gói Subi. Hãy lựa chọn cho mình 1 giải pháp phù hợp

 • Phí gia hạn
 • Dung lượng
 • Băng thông
 • Hỗ trợ hoàn thiện website
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Phù hợp di động
 • Tối ưu SEO
 • Gắn mã nhúng
 • Thay đổi tên miền
 • Cài đặt theme
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Ẩn thông tin Subiweb

Subi 1

Phù hợp với nhu cầu cá nhân

1,000,000 đ

năm đầu

 • Phí gia hạn 600,000 đ đ
 • Dung lượng 600 M
 • Băng thông 200 G
 • Hỗ trợ hoàn thiện website
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Phù hợp di động
 • Tối ưu SEO
 • Gắn mã nhúng
 • Thay đổi tên miền
 • Cài đặt theme
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Ẩn thông tin Subiweb -
Chọn nhiều

Subi 2

Nhu cầu sử dụng nhiều tài nguyên

1,150,000 đ

năm đầu

 • Phí gia hạn 750,000 đ
 • Dung lượng 1024 M
 • Băng thông 500 G
 • Hỗ trợ hoàn thiện website
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Phù hợp di động
 • Tối ưu SEO
 • Gắn mã nhúng
 • Thay đổi tên miền
 • Cài đặt theme
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Ẩn thông tin Subiweb -

Subi 3

Gói hợp nhu cầu dùng nâng cao

1,600,000 đ

năm đầu

 • Phí gia hạn 1,200,000 đ
 • Dung lượng 2048 M
 • Băng thông 800 G
 • Hỗ trợ hoàn thiện website
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Phù hợp di động
 • Tối ưu SEO
 • Gắn mã nhúng
 • Thay đổi tên miền
 • Cài đặt theme
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Ẩn thông tin Subiweb

Subi 4

Gói nhập liệu

2,000,000 đ

năm đầu

 • Phí gia hạn 1,600,000 đ
 • Dung lượng 2512 M
 • Băng thông 1,200 G
 • Hỗ trợ hoàn thiện website
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Phù hợp di động
 • Tối ưu SEO
 • Gắn mã nhúng
 • Thay đổi tên miền
 • Cài đặt theme
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Ẩn thông tin Subiweb

Copyright 2019 by subiweb.com - All Rights Reserved   |   Design by SubiWeb.com

0988.422.369